3  ขั้นตอนการสร้างคอร์สออนไลน์ให้โดนใจลูกค้า

0
(0)

3  ขั้นตอนการสร้างคอร์สออนไลน์ให้โดนใจลูกค้า
ขั้นตอนที่ 1 วางโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับเนื้อหาที่จะสอนคอร์สในแต่ละช่วง
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการสร้างวิชาเรียนออนไลน์หรือคอร์สออนไลน์ที่นำขึ้นมาถือเป็นการวางหลักสูตร   คอร์สออนไลน์โดยการวางหลักสูตรนั้นคำถามที่ผู้สอนต้องตอบให้ได้คือ เราจะสอนใคร? และ เขาจะได้รับประโยชน์อะไร?   แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนั้นต่างกันในคอร์สออนไลน์ในชั้นเรียนจะต้องวางโครงสร้างหลักสูตรให้พอดีกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดีกับห้องเรียนออนไลน์ของเรา รวมทั้งการฝึก  skills ต่างๆ ในห้องเรียนขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 2 เตรียมบทพูดและเอกสารประกอบให้พร้อม
การพูด การขาย การพรีเซนต์ ถือเป็นลำดับการดูและพูดและเห็นได้บ่อยในวีดีโอแนะนำวิชาออนไลน์ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้สามารถจ่ายได้น้อยแทบไม่มีต้นทุนสักอย่างเลยการเตรียมพูดนั้นจะต้องเตรียมน้ำเสียงให้พร้อมและกล้องถ่ายรูปชนิดเล็กหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายวีดีโอในระดับประกอบคอร์สออนไลน์กับการดูเอกสารที่มาประกอบกับการอ่าน พร้อมทั้งพูดโดยรวมให้ตรงประเด็น ทำให้คุณภาพออมาคมชัด ไม่จำเป็นต้องจ้างภาพมืออาชีพเพื่อถ่ายวีดีโออีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายวีดีโอแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วกับการแต่งกายและเสื้อผ้า ขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายวีดีโอโดยการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปแบบนี้ถือเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งเหมาะสมและเห็นได้บ่อยคอร์สออนไลน์ในการสอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แถมท้ายในกรณีที่มีเอกสารประกอบเช่น PowerPoint หรือ Excel มาประกอบกับการ ถ่ายวีดีโอแบบเห็นหน้าผู้สอนรูปแบบนี้เหมาะกับการสอนด้านการพัฒนาตัวเอง และ soft skills ต่างๆด้วยตนเอง

How useful was this post?

Related Interesting Posts:

Author: smons10

Leave a Reply